Reglement

Hier vind je alle informatie die je moet weten om deel te nemen aan de triathlon Gorssel 2017.
Lees vooral de reglementen goed door. Er zal op worden gecontroleerd gedurende de race.

 • De start vindt, net als voorgaande jaren, plaats op het terrein van zwembad De Boskoele aan de Lindeboomweg 6a in Gorssel. Daar is ook het parc fermé. Op het zwembadterrein zijn voldoende kleedkamers, douches en toiletten. Er zijn voldoende parkeerplaatsen op loopafstand.
 • Het zwemonderdeel is wordt afgelegd in zwembad de Boskoele. Voor de deelnemers van de 1/4 triathlon geldt een tijdslimiet van 30 min. De deelnemers aan de 1/8 triathlon geldt een tijdslimiet van 20 min.
 • Het fietsonderdeel bedraagt 40 km voor de 1/4 en 20 km voor de 1/8. Op dit parcours gelden de reguliere verkeersregels, het parcours is niet in zijn geheel afgezet. Op kruispunten zullen verkeersregelaars staan. Aanwijzingen dienen altijd worden opgevolgd. Deze mensen staan er voor jou en voor jouw veiligheid.
 • Op het fietsparcours is assistentie van buitenaf niet toegestaan.
 • Stayeren is ten strengste verboden, hier wordt streng op gecontroleerd en bij overtreding volgt geen waarschuwing, maar een tijdstraf.
 • Overtredingen van verkeersregels, waargenomen door de juryleden op het parcours worden bestraft.
 • Het is duidelijk dat wij stayeren als een ernstige competitievervalsing zien. Triathlon is een individuele sport. Deelnemers kunnen de ergernis van andere deelnemers opwekken door zich niet aan de regels te houden. Wij vragen elke deelnemer daarom zich aan de regels te houden tijdens het fietsonderdeel.
 • Het looponderdeel bedraagt 10 kilometer voor de 1/4 en 5 kilometer voor de 1/8 triathlon. Het loopparcours is grotendeels in het bos uitgezet met de finish midden in het dorp bij Eetcafé de Hoek, Joppelaan 5 in Gorssel.
 • Tijdens het looponderdeel is er één verzorgingspost.
 • Meefietsen met een atleet is niet toegestaan en de atleet kan hiervoor worden bestraft.

Inschrijfgeld:
Het inschrijfgeld voor de triathlon Gorssel 2017 bedraagt:
kwart triathlon: €20
achtste triathlon:  €22.50
trio triathlon: €22.50

Annuleringsregels
Bij annulering voor 1 april is restitutie van 80% van kracht. Na 1 april is restitutie niet meer mogelijk.

Opgave tijdens de Triathlon Gorssel 2017
Deelnemers die om welke reden dan ook tijdens de race moeten opgeven dienen dit zo snel mogelijk te melden bij de wedstrijdleiding.

Regels

Algemene regels
De triathlon Gorssel hanteert de regels die gebaseerd zijn op het reglement van de Nationale Triathlon Bond (NTB).

Identificatie
Alle deelnemers moeten bij de registratie op de wedstrijdlocatie een geldig identificatie bewijs kunnen overhandigen.

Materiaal tijdens de race

 • Wetsuits zijn tijdens het zwemmen niet toegestaan.
 • Het startnummer mag pas na het zwemonderdeel worden gedragen.
 • Fietsen moeten in uitstekende staat zijn. Gebruik nieuwe remblokken en ga alles goed na, er wordt bij het inchecken op gecontroleerd.
 • De helm (uiteraard verplicht te dragen zodra er contact is met de fiets) moet in uitstekende staat zijn en voorzien van het CE merk.
 • Er mag tijdens de race niet van fiets of wielen worden gewisseld. Technische hulp van buitenaf is verboden.

Tijdstraffen
Juryleden van de organisatie kunnen tijdstraffen uitdelen wanneer regels worden overtreden. De juryleden zijn ervaren (ex) triatleten. Zij zullen handelen in pure redelijkheid. Respecteer de reguliere verkeersregels en de verkeersdeelnemers. Stayeren wordt zwaar bestraft. De regels hiervoor zijn dat deelnemers buiten het ‘10×3 meter-vak’ moeten blijven. Uiteraard zijn er situaties waar dit niet mogelijk is (smallere wegen) dus zorg altijd dat een inhaalactie in zo’n kort mogelijke tijd geschiedt.

Regels tijdens het fietsonderdeel

 • Het fietsparcours is voor het grootste gedeelte open voor verkeer. Deelnemers dienen zich aan de regels te houden. Houdt rechts aan.
 • Het gebruik van mobiele telefoons en headsets is verboden.
 • Achter overig (gemotoriseerd) verkeer blijven rijden wordt gezien als stayeren.
 • Het startnummer dient op de rug gedragen te worden.

Regels tijdens het looponderdeel

 • Het loopparcours is verkeersluw.
 • Het startnummer dient op de buik gedragen te worden.

In- en uitchecken wisselzone

 • Voor het inchecken in de wisselzone op het vooraf aangegeven tijdstip dient de deelnemer de fietssticker duidelijk te hebben aangebracht op de fiets.
 • Zet je helm op alvorens de bikecheck plaatsvindt, dit voorkomt onnodige opstopping.
 • Plaats je fiets in het rek. De rekken zullen worden genummerd. Dit nummer correspondeert met je startnummer.
 • Loopschoenen en overige benodigdheden worden naast de fiets geplaatst.
 • Het uitchecken dient voor de aangegeven tijd te worden gedaan. Na dit tijdstip is parc ferme niet meer bewaakt.
 • Bij het uitchecken moeten startnummer en fietssticker met elkaar corresponderen.

Algemene Voorwaarden
Met het meedoen van de triathlon Gorssel gaat u automatisch akkoord met de
Algemene Voorwaarden:

 • Deelname geschiedt op eigen risico.
 • Iedere deelnemer dient tijdens de triathlon in het bezit te zijn van een geldig startnummer.
 • Deelnemers dienen zich te houden aan de algemeen geldende verkeersregels. Aanwijzingen van de organisatie en verkeersregelaars dienen opgevolgd te worden.
 • Afval dient in de afvalbakken te worden gedeponeerd.
 • De deelnemer verklaart in een goede gezondheid te verkeren om een zodanige wedstrijd te kunnen ondernemen.
 • De organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor, de tijdens het evenement opgelopen schade en/of ongevallen.
 • Deelnemers gaan akkoord met eventueel gebruik van hun beeltenis in druk, op foto, film, video e.d. voor promotionele doeleinden zonder daar een vergoeding voor te claimen.
 • De organisatie behoudt zich het recht voor de route op bepaalde delen te wijzigen of de gehele triathlon af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden of andere calamiteiten, waarbij de wedstrijd redelijkerwijs geen doorgang kan vinden. In geval van afgelasting vindt geen restitutie plaats van inschrijfgeld

 

Wellicht ten overvloede, plezier hebben is VERPLICHT!